L. Žalimienė susitikime su Valstybės kontrolės atstovais: bendruomeninės organizacijos ir NVO socialinių paslaugų (ne)teikėjos?

Socialinės politikos tyrimų skyriaus vadovė Laimutė Žalimienė 2023 m. rugsėjo 14 d. dalyvavo susitikime su Valstybės kontrolės Planavimo ir poveikio departamento atstovais. Susitikimo tikslas – pasidalinti duomenimis ir įžvalgomis apie nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir bendruomeninių organizacijų galimybes (motyvaciją, gebėjimus, kliūtis) įsitraukti į socialinių paslaugų teikimą savivaldybėse, apie šiame procese kylančius iššūkius. Taip pat buvo aptariami paslaugų efektyvumo užtikrinimo klausimus, paslaugų teikėjų akreditacijos vaidmenį, užtikrinant paslaugų kokybę ir kitus aktualius klausimus.

Kaip teigia prof. L. Žalimienė: „Plėtojant socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje, siekiama labiau įtraukti NVO, ką atspindi ir 2019 metais priimtas NVO plėtros įstatymas. Kita vertus, socialinėje politikoje numatyti paslaugų kokybės standartizavimo siekiai verčia ieškoti atsakymo į klausimą – kiek NVO bus pajėgios įsitraukti į paslaugų teikimą? Tam reikalinga situacijos analizė, paremta empiriniais duomenimis apie NVO resursus, motyvaciją ir valstybės intencijas padedant sektoriui įgyti daugiau pajėgumų.“