Apie mus

Socialinės politikos tyrimų skyriaus mokslinės veiklos kryptis – gerovės valstybės ir socialinės gerovės tyrimai. Siekiama tirti socialinės apsaugos sistemos ypatumus, gerovės valstybės transformacijas, būsto bei šeimos politiką, pajamų diferenciaciją, socialines ir ekonomines politines priemones, socialinių paslaugų politikos instrumentus, globos sektoriaus aprūpinimą darbo jėga.

Globalizacija, migracija, visuomenės senėjimas, gyvenimo būdo pokyčiai ir kt. XXI a. pradžios visuomenėms būdingos aplinkybės skatina gilintis į socialinės politikos bei atskirų gerovės sistemų tvarumo ir atnaujinimo poreikį, socialinių paslaugų sistemos aprūpinimo žmogiškaisiais resursais klausimus.  

Skyriaus mokslininkai turi sukaupę didelę mokslinio darbo patirtį atliekant gerovės valstybės, šeimos politikos, būsto politikos, socialinės apsaugos sistemų ES šalyse, socialinių paslaugų sektoriaus darbuotojų profesinės gerovės, pagyvenusių žmonių globos sektoriaus plėtros tyrimus ir projektus. Gilinamasi tiek į nacionalinius socialinės politikos ypatumus, tiek atliekant šalių palyginamąją analizę.  

Skyriaus mokslininkai bendradarbiauja su užsienio šalių mokslininkais tiek bendruose projektuose, tiek kartu rengdami publikacijas ar organizuodami mokslo renginius. Atliktų tyrimų pagrindu valstybės valdymo institucijomis teikiami pasiūlymai socialinės politikos instrumentų bei strategijų tobulinimui. Taip pat skyrius leidžia mokslo populiarinimo leidinį Socialiniai tyrimai trumpai, kuriame viešina socialinės politikos įgyvendinimui aktualius savo tyrimų rezultatus.