J. Junevičienė Latvijos universiteto konferencijoje

2024 m. kovo mėn. 21 d. Latvijos universitete įvyko 82-oji tarptautinė mokslinė konferencija (angl. 82nd International Scientific Conference of the University of Latvia). Instituto Socialinės politikos tyrimų skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Jolita Junevičienė konferencijos sekcijoje „Solutions for demographic changes to foster the sustainable development of society“ skaitė pranešimą „Yes or No? What do Lithuanian unemployed young people think about employment in elderly care sector?“. Pranešime J. Junevičienė atkreipė dėmesį į darbuotojų trūkumo pagyvenusių žmonių globos sektoriuje problemą, pristatė jaunų bedarbių požiūrį į darbą su pagyvenusiais asmenimis.