Publikacijos

Vencius, A. (2023). Tarpgeneracinio socialinio mobilumo veiksniai Lietuvoje: ekspertų požiūrio konsensuso paieškos. Filosofija. Sociologija, 34 (2), pp. 182-191. https://doi.org/10.6001/fil-soc.2023.34.2.7.

Vaitkienė, A. (2023). Medicinos rezidento autonomiją sąlygojantys veiksniai Lietuvos gydytojų hierarchinėje struktūroje. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika26, pp. 44-59. https://doi.org/10.15388/STEPP.2023.4.

Dilytė-Kotenko, A. (2023). Socialiai pažeidžiamų asmenų kelias link aukštojo mokslo: kultūrinis kapitalas ir jo vystymasis. Viešoji politika ir administravimas. 22 (3), pp. 307-320. https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.22.3.34244.

Jolanta Aidukaite and Jekaterina Navicke (2022) „The evolution of social policy research in Central and Eastern Europe“, in Social Policy in Changing European Societies. Research Agendas for the 21st Century Edward, edited by Kenneth NelsonRense Nieuwenhuis, and Mara Yerkes. Edward Elgar Publishing, USA, pp. 154–170. ISBN 9781802201703. 

Aidukaitė, J. and Ubarevičienė, R. (2022) Measuring Universality in Social Protection: A pilot study of housing support benefits, Mazzeo Ortolani, G. editor(s), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-55621-3. 

Žalimienė L., Krutulienė S. (2022) Einu į darbą kaip į šventę… Kaip jauni specialistai mato savo darbą teikdami paslaugas senyvo amžiaus žmonėms. Tiltai. KU. Vol. 89, Issue 2, P. 182-200. ISSN 1392-3137. eISSN 2351-6569. 

Aidukaitė J. (2021). Support to families with children in the Baltic States: pathways of expansion and retrenchment from 2004 to 2019, in: Handbook on austerity, populism and the welfare state, edited by Bent Greve. Edward Elgar Publishing, ISBN 9781789906738, p. 221-242.

Aidukaitė J., Blažienė I. (2021). Longer working lives – what do they mean in practice – a case of the Baltic countries // International Journal of Sociology and Social Policy. Bingley : Emerald publishing Limited. ISSN 0144-333X, 2021, p. 1-17. 

Aidukaitė J., Hort S. E. O., Kuhnle S. (2021). Introduction: Baltic and Nordic countries from a comparative perspective – family policies and pensions in the era of ageing, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 1-11.

Dilytė A. (2021). Socialiai pažeidžiamų asmenų kelias link aukštojo mokslo: kai kurių struktūrinių veiksnių bandomoji apžvalga = The road to higher education for vulnerable persons: a pilot review of some structural factors // Socialinis ugdymas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Švietimo akademija. ISSN 1392-9569. eISSN 2351-6011. 2021, 55, 1, p. 60-70.

Aidukaitė J., Saxonberg S., Szelewa D., Szikra D. (2021). Social Policy in the Face of a Global Pandemic: Policy Responses to the Covid-19 Crisis, in Central and Eastern Europe, Social Policy & Administration. 55: 358-373.

Aidukaitė J., Senkuvienė K. (2021). The sustainability of family support systems in the 21st century: comparing Sweden and Lithuania, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 95-120.

Aidukaitė J., Hort S. E. O., Ainsaar M. (2021). Ageing and the welfare state: welfare policies and attitudes in the Baltic and Nordic countries, in: Jolanta Aidukaite, Sven E. O. Hort and Stein Kuhnle (eds), Challenges to the welfare state: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. Edward Elgar: Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, ISBN 9781839106101, p. 138-161.

Rutkauskas V. (2021). Valstybė yra susitarimas. Verslo klasė (Verslo žinių priedas), 2021 kovas, p. 18-19. ISSN 1648-6374.

Skučienė D., Buividavičiūtė A. (2021). Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo Lietuvoje paramą teikiančių specialistų programos vertinimas = The evaluation of the fund for European aid to the most deprived in Lithuania based on the opinion of the support providers // Societal Studies/Socialinių mokslų studijos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. eISSN 2029-2244. 2021, 12, 1, p. 142-154.

Okunevičiūtė Neverauskienė L.; Žalimienė L., Junevičienė J. (2021). Kokio darbo pageidauja jaunimas ir ką siūlo pagyvenusių žmonių globos sektorius // Filosofija. Sociologija. ISSN 0235-7186. eISSN 2424-4546. 2021, 32, 2, p. 118-125.

Žalimienė L., Junevičienė J. (2021). Informal family carers’ need for state-guaranteed support. What are the implications for social policy? // Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. Corvinus University, Budapest : Corvinus University, Budapest. ISSN 2062-087X. 2021, 12, 2, p. 47-65.

Daugiau publikacijų.