Komanda

Laimutė Žalimienė
Vyriaus. m. d., dr., Socialinės politikos tyrimų skyriaus vadovė  

ORCID

ResearchGate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Socialinių paslaugų sektoriaus darbo jėga; socialinių darbuotojų profesinė gerovė, darbo sąlygos; pagalbos namuose paslaugų organizacinės formos; formalios ir neformalios globos integravimas; neformalus užimtumas pagyvenusių žmonių globoje.    

KONTAKTAI:
el. paštas laimazali@gmail.com


Jolanta Aidukaitė
Vyriaus. m. d., dr.

ORCID

ResearchGate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Lyginamoji gerovės valstybės sistemų raida; šeimos politika; socialinė apsauga; būsto politika ir miesto visuomeninės iniciatyvos būsto srityje.  

KONTAKTAI:
el. paštas jolanta.aidukaite@lstc.lt


Jolita Junevičienė
Jaun. m. d., dr.

ORCID

ResearchGate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Senėjanti visuomenė; socialinės paslaugos; pagyvenusių asmenų globa namuose; parama neformaliems globėjams; formalios ir neformalios globos sąsajos; užimtumas socialinės globos sektoriuje.

KONTAKTAI:
el. paštas jolita.juneviciene@lstc.lt


Kristina Senkuvienė
Jaun. m. d., dr.  

ORCID

ResearchGate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Gausios šeimos; šeimos politika; gerovės valstybė.

KONTAKTAI:
el. paštas kristina.senkuviene@gmail.com


Violeta Vilkoitytė
DOKTORANTĖ

ORCID

ResearchGate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Gerovės valstybės transformacija; socialinis investavimas; investicijos į žmogiškąjį kapitalą; nelygybės ir skurdo mažinimas.  

KONTAKTAI:
el. paštas violeta.vilkoityte@gmail.com


Tautvydas Vencius
DOKTORANTAS

ORCID

ResearchGate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Socialinis mobilumas; pažeidžiamų visuomenės grupių socialinė apsauga; socialinių problemų sociologinis kontekstas. 

KONTAKTAI:
el. paštas tautvydas.vencius57@gmail.com


Agota Vaitkienė
DOKTORANTĖ

ORCID

ResearchGate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Sveikatos sociologija; organizacinė darbo kultūra; galios struktūra; žaidimų teorija; sveikatos sistemos reformos; sociologijos istorija. 

KONTAKTAI:
el. paštas agota.vaitkiene@lcss.lt

 


Asta Dilytė-Kotenko
DOKTORANTĖ

ORCID

ResearchGate

MOKSLINIŲ INTERESŲ SRITYS:
Švietimo sociologija; jaunimo politika.

KONTAKTAI:
el. paštas asta.dilyte@lcss.lt